WSM Nyckelbox – Här är original-nyckelboxen

Väggmonterad nyckelbox

För montering på vägg intill dörr.

Standardcylinder: Skåpcylinder Kaba, Gege, Ruko

Färg och storlek

Standardfärg: Grå

Standardmått: 138 mm Ø, djup 52 mm

Nyheter!

Går att larma och kan numera levereras med microbrytare

System

Filosofin är:

 • Från många…..till en
 • skall Du låsa upp en dörr, behöver Du bara en nyckel.
 • skall Du låsa upp 50 dörrar, behöver Du bara en nyckel….

Så enkel är filosofin bakom nyckelboxarna från Worm! 

Fördelar

 • Nyckeln finns alltid på plats hos brukaren
 • Personalen behöver bara en nyckel för att kunna komma in till alla brukare
 • Jourpersonalen behöver bara en nyckel vid larm
 • Kommunens anställda behöver aldrig ansvara för brukarnas nycklar utan bara för den egna
 • Kommunen sparar mycket pengar på tid, resor och administration av nyckelhanteringen
 • Lämpar sig väl för fastigheter med automatlarm till räddningstjänsten
 • Nyckelboxarna kan flyttas
 • Nyckelboxen underlättar det dagliga arbetet för personalen
 • Nyckelboxen ger brukaren trygghet och säkerhet

Monteringsanvisning av WSM Nyckelbox

Vägledning vid montering

 • Kontrollera väggens konstruktion och hållfasthet innan monteringen påbörjas. Det är viktigt att man i görligaste mån placerar boxen så att man försvårar angrepp av olika slag.
 • Tänk på att placera boxen så att hållfastheten i väggen inte försämras. Lämplig plats på vägg med fasad av trä är där det finns en bjälke under klädseln.
 • Lämplig plats på vägg av tegel är att infästningen sker i stenen och inte i murbruket mellan stenarna.
 • Kontrollera att inga elektriska ledningar skadas vid monteringen för att undvika brandtillbud och personskador.
 • Se till att kedjan i boxen räcker till nyckelhålet ( 0.8 m ). Kedjan kan lätt förlängas om det visar sig att det av säkerhetsskäl är lämpligare att placera boxen på ett längre avstånd.
 • Sätt in alla skruvar och pluggar på en gång och använd skruv och plugg som är avsedda till väggens konstruktion och material. Se till att skruvarna är helt åtdragna för att försvåra angrepp.

Klicka här för att ladda ner monteringsanvisning i PDF-format »

Väggnyckeltub för inborrning i tegel-eller betongvägg

För betong och tegelvägg

Nyckeltub för inborrning i tegel- eller betongvägg är tillverkad i rostfritt stål. Kan ej flyttas.

Nyckelboxarna uppfyller Skandinaviska stöldskyddskrav. Klass 2.

Cert. 99-597

Nyhet!

Går att larma, kan numera levereras med microbrytare.

Inbyggnadsmått

Väggtjocklek: fr. 100 mm och tjockare

Hål för montering: 35 mm Ø

Specialborr finns till försäljning.

Cylindertyp: Skåpcylinder

Monteringsanvisning för väggnyckeltub

Vägledning vid montering

Innan montering sker bör väggens hållfasthet undersökas för att förhindra dyrkning eller annan möjlig åverkan.

Placering av boxen

Min. 150 mm mellan boxens kant och väggkant/dörrkarm.
Min 1200 mm över markytan.

Klicka här för att ladda ner monteringsanvisning i PDF-format »

Stegvis vägledning:

Ett 35 mm Ø stort hål borras helt igenom väggen.

Därefter sätts boxen in i hålet, helt in, så att den stödjer på kragen. O.B.S.! Var uppmärksam på att låset hamnar lodrätt.

Expander spänns inuti boxen med en skruvnyckel så att den vidgas och fastnar på samma sätt som en mollyplugg gör.

Nyckeltub för montering i dörr

Finns i olika dörrtjocklekar

Nyckeltub för montering i dörr. Nyckeltuben kan tillverkas för olika dörrtjocklekar. Kan lätt
monteras ner och flyttas.

Nyckelboxarna uppfyller Skandinaviska stöldskyddskrav. Klass 2.

Cert. 99-596

Rostfritt stål: Nyckeltuben är tillverkad i rostfritt stål.

Cylindertyp: Skåpcylinder

Nyhet!

Finns nu även i förgyllt utförande.

Monteringsanvisning av dörrnyckeltub

Vägledning vid montering

OBS! Innan montering sker kontrollera alltid dörrens hållfasthet. Dörrar
med hålrum bör i vissa fall förstärkas med en plåt på insidan för att öka hållfastheten.

Stegvis montering:

 • Borra hål Ø 40 mm genom dörren
 • Sätt in boxen i hålet med monterat lås. Se till att låset är lodrätt monterat. Skruva på muttern på dörrens insida. Boxen är klar att användas.

Minimimått

Vid montering i dörr skall det alltid vara ett minimimått på 450 mm mellan det existerande låset och dörrboxen och 55 mm. mellan dörrens framkant och låsets centrum. Då uppfylls kraven på placering vid eventuellt utbyte av boxen mot vanligt lås.

Distansringar finns för att anpassa boxen efter dörrens tjocklek
55-100 mm.

Monteringsanvisning i Pdf-format

Klicka här för att ladda ner monteringsanvisning i PDF-format »