Monteringsanvisning av dörrnyckeltub

 

Vägledning vid montering  

 

OBS! Innan montering sker kontrollera alltid dörrens hållfasthet. Dörrar
med hålrum bör i vissa fall förstärkas med en plåt på insidan för att öka hållfastheten.

 

Stegvis montering:

  • Borra hål Ø 40 mm genom dörren
     
  • Sätt in boxen i hålet med monterat lås. Se till att låset är lodrätt monterat. Skruva på muttern på dörrens insida. Boxen är klar att användas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minimimått
 
Vid montering i dörr skall det alltid vara ett minimimått på 450 mm mellan det existerande låset och dörrboxen och 55 mm. mellan dörrens framkant och låsets centrum. Då uppfylls kraven på placering vid eventuellt utbyte av boxen mot vanligt lås.

  

Distansringar finns för att anpassa boxen efter dörrens tjocklek
55-100 mm.

 

 

 

 

Monteringsanvisning i Pdf-format

  

Klicka här för att ladda ner monteringsanvisning i
PDF-format  »