System

  

Filosofin är:

 • Från många.....till en
 • skall Du låsa upp en dörr, behöver Du bara en nyckel.
 • skall Du låsa upp 50 dörrar, behöver Du bara en nyckel....

Så enkel är filosofin bakom nyckelboxarna från Worm! 
 

 

 

 

Fördelar

 • Nyckeln finns alltid på plats i fastigheten
     
 • Personalen behöver bara en nyckel för att kunna komma in till alla fastigheter 
   
 • Jourpersonalen behöver bara en nyckel vid larm 
     
 • Lämpar sig väl för fastigheter med automatlarm till räddningstjänsten