Monteringsanvisning för väggnyckeltub

 

Vägledning vid montering   
 
Innan montering sker bör väggens hållfasthet undersökas för att förhindra dyrkning eller annan möjlig åverkan. 

  

Placering av boxen

 

Min.150 mm mellan boxens kant
och väggkant / dörrkarm.
Min 1200 mm över markytan. 
 


Klicka här för att ladda ner monteringsanvisning i
PDF-format  »
   
  

 

 

 

 

Stegvis vägledning:

  • Ett 35 mm Ø stort hål borras helt igenom väggen.
     
  • Därefter sätts boxen in i hålet, helt in, så att den stödjer på kragen. O.B.S.! Var uppmärksam på att låset hamnar lodrätt.
     
  • Expander spänns inuti boxen med en skruvnyckel så att den vidgas och fastnar på samma sätt som en mollyplugg gör.