Monteringsanvisning av WSM Nyckelbox

 

Vägledning vid montering  

 • Kontrollera väggens konstruktion och hållfasthet innan monteringen påbörjas. Det är viktigt att man i görligaste mån placerar boxen så att man försvårar angrepp av olika slag.
   
 • Tänk på att placera boxen så att hållfastheten i väggen inte försämras. Lämplig plats på vägg med fasad av trä är där det finns en bjälke under klädseln.
   
  Lämplig plats på vägg av tegel är att infästningen sker i stenen och inte i murbruket mellan stenarna.     
                         
 • Kontrollera att inga elektriska ledningar skadas vid monteringen för att undvika brandtillbud och personskador.
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Se till att kedjan i boxen räcker till nyckelhålet ( 0.8 m ). Kedjan kan lätt förlängas om det visar sig att det av säkerhetsskäl är lämpligare att placera boxen på ett längre avstånd. 
   
 • Sätt in alla skruvar och pluggar på en gång och använd skruv och plugg som är avsedda till väggens konstruktion och material. Se till att skruvarna är helt åtdragna för att försvåra angrepp.
   

Klicka här för att ladda ner monteringsanvisning i PDF-format  »