System

  

Filosofin är:

 • Från många.....till en
 • skall Du låsa upp en dörr, behöver Du bara en nyckel.
 • skall Du låsa upp 50 dörrar, behöver Du bara en nyckel....

Så enkel är filosofin bakom nyckelboxarna från Worm! 
 

 

 

 

Fördelar

 • Nyckeln finns alltid på plats hos brukaren
   
 • Personalen behöver bara en nyckel för att kunna komma in till alla brukare
   
 • Jourpersonalen behöver bara en nyckel vid larm
   
 • Kommunens anställda behöver aldrig ansvara för brukarnas nycklar utan bara för den egna
   
 • Kommunen sparar mycket pengar på tid, resor och administration av nyckelhanteringen
   
 • Nyckelboxarna kan flyttas
   
 • Nyckelboxen underlättar det dagliga arbetet för personalen
   
 • Nyckelboxen ger brukaren trygghet och säkerhet